Nobate Leyli Nobate Leyli Nobate Leyli
نوبت لیلی
Khatoon Khatoon Khatoon
خاتون
The Frog The Frog The Frog
قورباغه
We Are All Together
ما همه با هم هستیم
Dash Akol
داش‌آکل
50 Kilos of Sour Cherries
۵۰ کیلو آلبالو
Mojarad 40 Sale
مجرد ۴۰ ساله
Im just kidding Im just kidding Im just kidding
شوخی کردم
A Simple Event
یک اتفاق ساده
City is Safe
شهر در امن و امان است
Zendegi be Shart Chagho
زندگی به شرط چاقو
Talkh ama Shirin
تلخ اما شیرین
Ja Be Ja
جابه‌جا
Nardebane Choobi
نردبان چوبی
Three People on the Line‏
سه نفر روی خط
Man Polis Nistam
من پلیس نیستم
Fotbaliha
فوتبالی ها
Hosdar Baraye Kobra 11
هشدار برای کبری 11
The Millionaire Girl
دختر میلیونر