محصول سال 2021
امتیاز 8.1 از IMDB
گروه سنی PG-13
داستان

1. درس زیست شناسی حیاتی ترین درس کنکور تجربیه. 2. زیست در عین تاثیرگذارترین بودن، چالشی ترین درس هم هست. چون بعضا جاهایی از کتاب باهم تناقضاتی دارند و تو باید بلد باشی چگونه بری به جنگشون... (قسمت نهم)

فصل 1

Episode 1
قسمت 1
Episode 2
قسمت 2
Episode 3
قسمت 3
Episode 4
قسمت 4
Episode 5
قسمت 5
Episode 6
قسمت 6
Episode 7
قسمت 7
Episode 8
قسمت 8
Episode 9
قسمت 9
Episode 10
قسمت 10
Episode 11
قسمت 11
Episode 12
قسمت 12