محصول سال 2021
امتیاز 8.1 از IMDB
گروه سنی PG
داستان

همایش ، آخرين فرصت براى كسب موفقيت در كنكور ١٤٠٠ است. با حضور در كلايو دین و زندگی اين فرصت رو خواهيد داشت كه طى چند کارگاه جمع بندی موضوعی و همایش دریک روز کامل یا دو نیم روز ( بسته به نظر استاد مربوطه ) کلیه مباحث رو در قالب يك دوره (قسمت نهم)

فصل 1

Episode 1
قسمت 1
Episode 2
قسمت 2
Episode 3
قسمت 3
Episode 4
قسمت 4
Episode 5
قسمت 5
Episode 6
قسمت 6
Episode 7
قسمت 7
Episode 8
قسمت 8
Episode 9
قسمت 9
Episode 10
قسمت 10
Episode 11
قسمت 11
Episode 12
قسمت 12