Episode 12 Episode 12
Episode 12
فصل 1 - قسمت 12
نمایش تیزر
تیزر قسمت دوازدهم
محصول سال 2020
امتیاز 8.2 از IMDB
گروه سنی R
123 بار این قسمت را پسندیده‌اند
داستان

همیشه ترس از اینکه تو تنها کسی نیستی که همه چی رو می دونی، آدمو نابود می کنه. بدترین لحظه برای آدم، زمانیه که فک کنه کسی که می دونه، قراره با کسی که نمی دونه تنها باشه. (قسمت دوازدهم)

فصل 1

Episode 1
قسمت 1
Episode 2
قسمت 2
Episode 3
قسمت 3
Episode 4
قسمت 4
Episode 5
قسمت 5
Episode 6
قسمت 6
Episode 7
قسمت 7
Episode 8
قسمت 8
Episode 9
قسمت 9
Episode 10
قسمت 10
Episode 11
قسمت 11
Episode 12
قسمت 12
Episode 13
قسمت 13
Episode 14
قسمت 14
Episode 15
قسمت 15