Episode 11 Episode 11
Episode 11
فصل 1 - قسمت 11
محصول سال 2020
امتیاز 8.2 از IMDB
گروه سنی R
91 بار این قسمت را پسندیده‌اند
داستان

مشت خوردن از غریبه یه درد داره، از آشنا هزار درد. (قسمت یازدهم)

فصل 1

Episode 1
قسمت 1
Episode 2
قسمت 2
Episode 3
قسمت 3
Episode 4
قسمت 4
Episode 5
قسمت 5
Episode 6
قسمت 6
Episode 7
قسمت 7
Episode 8
قسمت 8
Episode 9
قسمت 9
Episode 10
قسمت 10
Episode 11
قسمت 11
Episode 12
قسمت 12
Episode 13
قسمت 13
Episode 14
قسمت 14
Episode 15
قسمت 15