Khatoon E02 Khatoon E02
Khatoon E02
فصل 1 - قسمت 2
فصل 1 - قسمت 2
محصول سال 2021
امتیاز 7.5 از IMDB
گروه سنی PG-13
داستان

زندگی خاتون و شیرزاد هم مثل بقیه مردم ایران، درگیر جنگی ناخواسته شد. با اینکه ما اعلام بی‌طرفی کرده بودیم، متفقین نقضش کردند و... (قسمت 2 خاتون - ما اعلام بی طرفی کرده بودیم)

فصل 1

Khatoon E01
قسمت 1
Khatoon E02
قسمت 2
Khatoon E03
قسمت 3
Khatoon E04
قسمت 4
Khatoon E05
قسمت 5
Khatoon E06
قسمت 6