محصول سال 2021
امتیاز 8.1 از IMDB
گروه سنی PG-13
داستان

درس شیمی در کنکور سراسری شامل 10 فصل است. شیمی 1 ، 2 ، و 3 که به ترتیب شامل 3،3 و 4 فصل است. من تمامی این دروس را به صورت درس ، نکته و تست تدریس می کنم . جزوات هر کتاب به صورت کامل در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و (قسمت نهم)

فصل 1

Episode 1
قسمت 1
Episode 2
قسمت 2
Episode 3
قسمت 3
Episode 4
قسمت 4
Episode 5
قسمت 5
Episode 6
قسمت 6
Episode 7
قسمت 7
Episode 8
قسمت 8
Episode 9
قسمت 9
Episode 10
قسمت 10
Episode 11
قسمت 11
Episode 12
قسمت 12
Episode 13
قسمت 13
Episode 14
قسمت 14
Episode 15
قسمت 15