Session 2 - Episode 9 Session 2 - Episode 9
Session 2 - Episode 9
فصل 2 - قسمت 9
فصل 2 - قسمت 9
محصول سال 2015
امتیاز 7.5 از IMDB
گروه سنی PG-13
داستان

این سریال، داستانی اجتماعی و آمیخته با طنز دارد. نورالدین خانزاده (سعید آقاخانی) صاحب یک کارگاه فرآوری تخمهٔ آفتاب‌گردان است. کشاورزان هم‌محلی نورالدین، محصول تخمهٔ آفتاب‌گردان خود را به نورالدین فروخته‌اند. .. (فصل دوم - قسمت نهم)

فصل 1

Session 1 - Episode 1
قسمت 1
Session 1 - Episode 2
قسمت 2
Session 1 - Episode 3
قسمت 3
Session 1 - Episode 4
قسمت 4
Session 1 - Episode 5
قسمت 5
Session 1 - Episode 6
قسمت 6
Session 1 - Episode 7
قسمت 7
Session 1 - Episode 8
قسمت 8
Session 1 - Episode 9
قسمت 9
Session 1 - Episode 10
قسمت 10
Session 1 - Episode 11
قسمت 11
Session 1 - Episode 12
قسمت 12
Session 1 - Episode 13
قسمت 13
Session 1 - Episode 14
قسمت 14
Session 1 - Episode 15
قسمت 15
Session 1 - Episode 16
قسمت 16
Session 1 - Episode 17
قسمت 17
Session 1 - Episode 18
قسمت 18
Session 1 - Episode 19
قسمت 19
Session 1 - Episode 20
قسمت 20

فصل 2

Session 2 - Episode 1
قسمت 1
Session 2 - Episode 2
قسمت 2
Session 2 - Episode 3
قسمت 3
Session 2 - Episode 4
قسمت 4
Session 2 - Episode 5
قسمت 5
Session 2 - Episode 6
قسمت 6
Session 2 - Episode 7
قسمت 7
Session 2 - Episode 8
قسمت 8
Session 2 - Episode 9
قسمت 9
Session 2 - Episode 10
قسمت 10
Session 2 - Episode 11
قسمت 11
Session 2 - Episode 12
قسمت 12
Session 2 - Episode 13
قسمت 13
Session 2 - Episode 14
قسمت 14