محصول سال 2021
امتیاز 6.8 از IMDB
گروه سنی PG-13
داستان

در فصل سوم مجموعه جایزه سال استیکر به اصول طراحی استیکر و موارد آموزشی و مفید دیگر خواهیم پرداخت که..... (قسمت پنجم)

فصل 3

Episode 1
قسمت 1
Episode 2
قسمت 2
Episode 3
قسمت 3
Episode 4
قسمت 4
Episode 5
قسمت 5