Del - Episode 40 Del - Episode 40
Del - Episode 40
فصل 1 - قسمت 40
فصل 1 - قسمت 40
نمایش تیزر
تیزر قسمت چهلم سریال دل
محصول سال 2019
امتیاز 8.4 از IMDB
گروه سنی PG-13
211 بار این قسمت را پسندیده‌اند
داستان

آرش از اتفاقات افتاده بر رستا مطلع می‌شود و از این که رستا او را در جریان این همه درد و رنجی که متحمل شده نگذاشته است دلخور می‌شود و ... (قسمت چهلم سریال دل)

Del - Episode 01
قسمت 1
Del - Episode 02
قسمت 2
Del - Episode 03
قسمت 3
Del - Episode 04
قسمت 4
Del - Episode 05
قسمت 5
Del - Episode 06
قسمت 6
Del - Episode 07
قسمت 7
Del - Episode 08
قسمت 8
Del - Episode 09
قسمت 9
Del - Episode 10
قسمت 10
Del - Episode 11
قسمت 11
Del - Episode 12
قسمت 12
Del - Episode 13
قسمت 13
Del - Episode 14
قسمت 14
Del - Episode 15
قسمت 15
Del - Episode 16
قسمت 16
Del - Episode 17
قسمت 17
Del - Episode 18
قسمت 18
Del - Episode 19
قسمت 19
Del - Episode 20
قسمت 20
Del - Episode 21
قسمت 21
Del - Episode 22
قسمت 22
Del - Episode 23
قسمت 23
Del - Episode 24
قسمت 24
Del - Episode 25
قسمت 25
Del - Episode 26
قسمت 26
Del - Episode 27
قسمت 27
Del - Episode 28
قسمت 28
Del - Episode 29
قسمت 29
Del - Episode 30
قسمت 30
Del - Episode 31
قسمت 31
Del - Episode 32
قسمت 32
Del - Episode 33
قسمت 33
Del - Episode 34
قسمت 34
Del - Episode 35
قسمت 35
Del - Episode 36
قسمت 36
Del - Episode 37
قسمت 37
Del - Episode 38
قسمت 38
Del - Episode 39
قسمت 39
Del - Episode 40
قسمت 40

پیشنهادات مشابه

Gisoo Gisoo Gisoo
گیسو
Frozen Heart Frozen Heart Frozen Heart
قلب یخی
Nobate Leyli Nobate Leyli Nobate Leyli
نوبت لیلی
Siyavash Siyavash Siyavash
سیاوش
Zir Khaki Zir Khaki Zir Khaki
زیرخاکی
Raze Bagha Raze Bagha Raze Bagha
راز بقا
Souda Souda Souda
سودا
Accomplice Accomplice Accomplice
هم‌گناه
Salhaye Door Az Khane Salhaye Door Az Khane Salhaye Door Az Khane
سالهای دور از خانه
13 Shomali 13 Shomali 13 Shomali
سیزده شمالی
Gol e Pamchal Gol e Pamchal Gol e Pamchal
گل پامچال
Khosoof Khosoof Khosoof
خسوف