Siyavash 14 Siyavash 14
Siyavash 14
فصل 1 - قسمت 14
فصل 1 - قسمت 14
محصول سال 2021
امتیاز 8.1 از IMDB
گروه سنی PG-13
3 بار این قسمت را پسندیده‌اند
داستان

سیاوش می‌خواهد از گذشته‌اش بیشتر بداند، به همین دلیل با مادر جیران رو در رو می شود. صابر نیز به پیش نصرت می‌رود تا ماجرای فروش زمین را تعریف کند و ... (قسمت چهاردهم سیاوش)

فصل 1

Siyavash 01
قسمت 1
Siyavash 02
قسمت 2
Siyavash 03
قسمت 3
Siyavash 04
قسمت 4
Siyavash 05
قسمت 5
Siyavash 06
قسمت 6
Siyavash 07
قسمت 7
Siyavash 08
قسمت 8
Siyavash 09
قسمت 9
Siyavash 10
قسمت 10
Siyavash 11
قسمت 11
Siyavash 12
قسمت 12
Siyavash 13
قسمت 13
Siyavash 14
قسمت 14
Siyavash 15
قسمت 15