Episode 18 - Tars Episode 18 - Tars
Episode 18 - Tars
فصل 1 - قسمت 18
فصل 1 - قسمت 18
محصول سال 2015
امتیاز 6.5 از IMDB
گروه سنی G
داستان

«آقای محترم» برای انجام کارهایش از «جناب‌خان» می‌خواهد که اداره بستی فروشی را برای چند ساعتی به عهده بگیرد، در این هنگام «موقشنگ» که وارد کوچه مروارید می‌شود، «جناب‌خان» را با «آقای محترم» اشتباه می‌گیرد... (قسمت هجدهم - ترس)

فصل 1

Episode 1 - We Are Coming
قسمت 1
Episode 2 - Jenab Khan Trouble
قسمت 2
Episode 3 - Dadashi Mardomi Mishavad
قسمت 3
Episode 4 - Maar jan Me Ayad
قسمت 4
Episode 5 - Khale Bazi Ya Chak Pak
قسمت 5
Episode 6 - Ki Khod Khah Tare ?
قسمت 6
Episode 7 - Ghashang Vared Mishavad
قسمت 7
Episode 8 - Dorbin Makhfi
قسمت 8
Episode 9 - Dorost Harf Bezanim
قسمت 9
Episode 10 - Shart Bandi Mamno
قسمت 10
Episode 11 - Hiss ! Jenab Khan Hiss
قسمت 11
Episode 12 - Hiss ! Jenab Khan Hiss!
قسمت 12
Episode 13 - Bidari Haye Jenab Khan
قسمت 13
Episode 14 - Lebas Monaseb
قسمت 14
Episode 15 - Darde Sar Haye Jenab Khan 2
قسمت 15
Episode 16 - Han!!
قسمت 16
Episode 17 - Tars
قسمت 17
Episode 18 - Tars
قسمت 18
Episode 19 - Ganj
قسمت 19
Episode 20 - Ganj
قسمت 20