Khatoon E03 Khatoon E03
Khatoon E03
فصل 1 - قسمت 3
فصل 1 - قسمت 3
محصول سال 2021
امتیاز 7.5 از IMDB
گروه سنی PG-13
181 بار این قسمت را پسندیده‌اند
داستان

و ایران در جنگی چند روزه شکست خورد و به اشغال متفقین درآمد. درحالی که بند بند وجود تمام مردم ایران فریاد می‌کشید: پاینده ایران… (قسمت 3 خاتون - پاینده ایران)

فصل 1

Khatoon E01
قسمت 1
Khatoon E02
قسمت 2
Khatoon E03
قسمت 3
Khatoon E04
قسمت 4
Khatoon E05
قسمت 5
Khatoon E06
قسمت 6