محصول سال 2021
امتیاز 8.1 از IMDB
گروه سنی PG-13
داستان

نكته و تست، آخرين فرصت براى كسب موفقيت در كنكور ١٤٠٠ است. با حضور در كلايو نکته و تست اين فرصت رو خواهيد داشت كه طى ٨ جلسه ٢ ساعته و در مدت زمان حدود ٢ماه، كليه مباحث ریاضیات تجربی و حسابان رو در قالب يك دوره قرنطينه تستى بازخوانى كنيد. (قسمت نهم)

فصل 1

Episode 1
قسمت 1
Episode 2
قسمت 2
Episode 3
قسمت 3
Episode 4
قسمت 4
Episode 5
قسمت 5
Episode 6
قسمت 6
Episode 7
قسمت 7
Episode 8
قسمت 8
Episode 9
قسمت 9
Episode 10
قسمت 10
Episode 11
قسمت 11
Episode 12
قسمت 12
Episode 13
قسمت 13
Episode 14
قسمت 14
Episode 15
قسمت 15
Episode 16
قسمت 16
Episode 17
قسمت 17
Episode 18
قسمت 18