Episode 10 - Shart Bandi Mamno Episode 10 - Shart Bandi Mamno
Episode 10 - Shart Bandi Mamno
فصل 1 - قسمت 10
فصل 1 - قسمت 10
محصول سال 2015
امتیاز 6.5 از IMDB
گروه سنی G
داستان

«آقای محترم» که از طرز رفتار و صحبت کردن «قشنگ» خیلی راضی نیست تصمیم می‌گیرد در مدتی که «قشنگ» قرار است پیش او بماند طرز صحیح درست صحبت کردن را به او آموزش دهد... (قسمت دهم - شرط بندی ممنوع)

فصل 1

Episode 1 - We Are Coming
قسمت 1
Episode 2 - Jenab Khan Trouble
قسمت 2
Episode 3 - Dadashi Mardomi Mishavad
قسمت 3
Episode 4 - Maar jan Me Ayad
قسمت 4
Episode 5 - Khale Bazi Ya Chak Pak
قسمت 5
Episode 6 - Ki Khod Khah Tare ?
قسمت 6
Episode 7 - Ghashang Vared Mishavad
قسمت 7
Episode 8 - Dorbin Makhfi
قسمت 8
Episode 9 - Dorost Harf Bezanim
قسمت 9
Episode 10 - Shart Bandi Mamno
قسمت 10
Episode 11 - Hiss ! Jenab Khan Hiss
قسمت 11
Episode 12 - Hiss ! Jenab Khan Hiss!
قسمت 12
Episode 13 - Bidari Haye Jenab Khan
قسمت 13
Episode 14 - Lebas Monaseb
قسمت 14
Episode 15 - Darde Sar Haye Jenab Khan 2
قسمت 15
Episode 16 - Han!!
قسمت 16
Episode 17 - Tars
قسمت 17
Episode 18 - Tars
قسمت 18
Episode 19 - Ganj
قسمت 19
Episode 20 - Ganj
قسمت 20