محصول سال 2011
امتیاز 4.9 از IMDB
گروه سنی PG-13
83 دقیقه
داستان فیلم

در رابطه با عملیات بزرگ بیت المقدس و فتح خرمشهر است؛ در این فیلم قبل و زمان آزادسازی به تصویر کشیده شده است…

پیشنهادات مشابه

Destroyer
ویرانگر
The Night of the Incident
شب واقعه
The Last 50 Steps
50 قدم آخر
Aba jan
آباجان
Yar Dar Khaneh
یار در خانه
Counterattack
پاتک
Tabe-e Ghanoon
تابع قانون
Hemase Ghahremanan
حماسه قهرمانان
Fish Lake
دریاچه ماهی
Dar Jostejuye Ghahraman
در جستجوی قهرمان
We Have A Guest
میهمان داریم
Utopia
آرمانشهر