محصول سال 2011
امتیاز 4.9 از IMDB
گروه سنی PG-13
83 دقیقه
داستان فیلم

در رابطه با عملیات بزرگ بیت المقدس و فتح خرمشهر است؛ در این فیلم قبل و زمان آزادسازی به تصویر کشیده شده است…

پیشنهادات مشابه

The Sergeant
گروهبان
Villa Dwellers
ویلایی ها
Eagles
عقاب‌ها
Sharayete Ayni
شرایط عینی
Fish Lake
دریاچه ماهی
Vasl e nikan
وصل نیکان
Akharin Nabard
آخرین نبرد
Shab Bekheyir Farmande
شب بخیر فرمانده
Never
هیهات
Bidari-Royaha
بیداری رویاها
Aba jan
آباجان
Haras
هراس