محصول سال 2018
امتیاز 4.3 از IMDB
گروه سنی PG-13
79 دقیقه
داستان فیلم

گاهی شهر با تمام بزرگی و شلوغی اش برای بعضی آدمها همقواره ی یک پاسیو ، کوچک می شود!

پیشنهادات مشابه

Objects in Mirror
اشیا
Voroode Zendeha Mamnoo
ورود زنده‌ها ممنوع
White Nights
شبهای روشن
Daisy, a Hen Into the Wild
لیفی مرغی در جنگل
Devil's Daughter
دختر شیطان
Khastan
خواستن
Hunt
شکار
Pedar Bozorg
پدربزرگ
Khodahafez Dokhtar Shirazi
خداحافظ دختر شیرازی
Receiver
گیرنده
Beyond the Clouds
آنسوی ابرها
Mazar Sharif
مزار شریف