محصول سال 2013
امتیاز 3.9 از IMDB
گروه سنی PG-13
81 دقیقه
داستان فیلم

داستان فیلم دربارهٔ ایمان و اعتقادات معنوی است ...

پیشنهادات مشابه

Columbus
کلمبوس
The Agitation
آشفته‌گی
The Passion of Love
شور عشق
Six and Five
شیش و بش
A Persian Melody
جامه‌دران
Zire saghfe doodi
زیر سقف دودی
He rocks well
او خوب سنگ میزند
Doubt
تردید
Talkh ama Shirin
تلخ اما شیرین
Rahman 1400
رحمان ۱۴۰۰
My Brother Khosrow
برادرم خسرو
Morvarid Siah
مروارید سیاه