محصول سال 2008
امتیاز 4.2 از IMDB
گروه سنی PG-13
94 دقیقه
داستان فیلم

رضا جوانی است که به خاطر این که برایش پاپوش دوخته اند هفت سال را در زندان می گذراند و بعد از آزادی به خانه باز می گردد و به سراغ کسانی می رود که برایش پاپوش دوخته اند

پیشنهادات مشابه

Mehre Madar
مهر مادر
Afsongar
افسونگر
Paradise
پارادایس
Morvarid Siah
مروارید سیاه
Mahya
محیا
4 Esfahani dar Baghdad
چهار اصفهانی در بغداد
Scent of Wheat
بوی گندم
A Few Cubic Meters of Love
چند متر مکعب عشق
Raaz Khaneh Behjat
راز خانه بهجت
Final Exam
امتحان نهایی
Mazar Sharif
مزار شریف
Track 143
شیار 143