محصول سال 2012
امتیاز 3.5 از IMDB
گروه سنی G
85 دقیقه
داستان فیلم

فکر میکنی تنها تخم طلای دنیا مال کی باشه ؟

پیشنهادات مشابه

The Last Act
پرده آخر
Khorshid Mesr
خورشید مصر
The Redtails
دم سرخ ها
Temporary Licence
گذر موقت
City of Mice
شهر موشها
Nasur
ناسور
21 Days Later
بیست و یک روز بعد
Gordaleh
گورداله
The Ship Angelica
کشتی آنجلیکا
The Mobarak
مبارک
Amin Va Akvan
امین و اکوان
Tabestan 58
تابستان 58