محصول سال 2015
امتیاز 7 از IMDB
گروه سنی PG-13
90 دقیقه
داستان فیلم

72 ساعت زندگی خانواده ای که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن انرا دارند.

پیشنهادات مشابه

Coma
کما
Haj Kazem
حاج کاظم
Voice of Silence
حق سکوت
Leily Is with Me
لیلی با من است
Delkhoon رایگان
دلخون
Roye Khat Marg
روی خط مرگ
Shifteh
شیفته
Where Are My Shoes?
کفشهایم کو
Man az Sepideh Sobh Bizaram
من از سپیده صبح بیزارم
If The Rain Falls Down
اگر باران ببارد
Time to Love
دوران عاشقی
The scent of Joseph s coat
بوی پیراهن یوسف