محصول سال 2015
امتیاز 7 از IMDB
گروه سنی PG-13
90 دقیقه
داستان فیلم

72 ساعت زندگی خانواده ای که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن انرا دارند.

پیشنهادات مشابه

Aal
آل
Sophie & the Mad
سوفی و دیوانه
The Red Tale Fish
ماهی دم قرمز
Damadi Bename Safar
دامادی به نام صفر
When Did You See Sahar Last...
آخرین بار کی سحر را دیدی
Haft Daghigheh ta Paeez
هفت دقیقه تا پاییز
Minoo Watch Tower
برج مینو
Iran Burger
ایران برگر
‏Love and Death‏
عشق و مرگ
Night Outdoor
شب بیرون
Hosdar Baraye Kobra 11
هشدار برای کبری 11
Tara And The Strawberry Fever
تارا و تب توت فرنگی