محصول سال 2015
امتیاز 7 از IMDB
گروه سنی PG-13
90 دقیقه
داستان فیلم

72 ساعت زندگی خانواده ای که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن انرا دارند.

پیشنهادات مشابه

Sophie & the Mad
سوفی و دیوانه
Cinema Donkey
سینما خر
Noghte Zaf
نقطه ضعف
Darkhoongah
درخونگاه
Talking with a Shadow
گفتگو با سایه
A Cube of Sugar رایگان
یه حبه قند
My Wretched Days
فیلم روزهای اشفته ی من
Ghorob Shod Bia
غروب شد بیا
Leaf of Life
برگ جان
Voice of Silence
حق سکوت
Vorojak Ha
وروجکها
Rona, Azim's Mother
شکستن همزمان بیست استخوان