محصول سال 2015
امتیاز 7 از IMDB
گروه سنی PG-13
90 دقیقه
داستان فیلم

72 ساعت زندگی خانواده ای که با یک مشکل عمده مواجه هستند و سعی در برطرف کردن انرا دارند.

پیشنهادات مشابه

Six and Five
شیش و بش
Soltan
سلطان
Sheeple
مغزهای کوچک زنگ زده
When Did You See Sahar Last...
آخرین بار کی سحر را دیدی
Asphyxia
خفه‌گی
The Southside Pickpocket
جیب‌بر خیابان جنوبی
Ice Age
عصر یخبندان
Saint Petersburg
سن پطرزبورگ
Annunciation to a Third
بشارت به یک شهروند هزاره سوم
Bridge of Sleep
پل خواب
Corrupted Hands
دست‌های آلوده
Night of the Full Moon
شبی که ماه کامل شد