محصول سال 2013
امتیاز 5.1 از IMDB
گروه سنی PG-13
4 بار این فیلم را پسندیده‌اند
102 دقیقه
داستان فیلم

بگذار به ضرب شمشیر یک دلاور از پا درآیم، پولاد در قلب و لبخند بر لب. زمانی چنین گفته بودم، ولی تقدیر چه بازی ها که ندارد، میدان جنگ من فاضلاب گند خیابان بود و خصم من یک گاری با باری هیزم. بسیار منطقی است، من همه چیزم را از دست داده ام، حتی مردنم را...

پیشنهادات مشابه

The Ransomer
باج خور
6.5 Per Meter
متری شیش و نیم
The Wednesday
چهارشنبه
Lampe 100
لامپ 100
Annunciation to a Third
بشارت به یک شهروند هزاره سوم
Pig
خوک
Sheeple
مغزهای کوچک زنگ زده
Labyrinth
هزارتو
Bridge of Sleep
پل خواب
Asphyxia
خفه‌گی
Azadi Mashroot
آزادی مشروط
Salad e Fasl
سالاد فصل