محصول سال 2002
امتیاز 6.2 از IMDB
گروه سنی PG-13
92 دقیقه
داستان فیلم

نادر که از زندان آزاد شده برای اجرای نقشه دزدی منوچهرخان دو نفر خبره در امر باز کردن گاوصندوق (اشکان) و در امر الکترونیک (کوروش) را پیدا کرده و این گروه سه نفری نقشه شان را با مهارت اجرا می‌کنند اما...

پیشنهادات مشابه

Taraj
تاراج
The Misunderstanding
سوء تفاهم
Kargar sadeh niazmandim
کارگر ساده نیازمندیم
A Footstep on Sand
ردپایی بر شن
Mohey
ماحی
Ferrari
فراری
Helen
هلن
The Salesman
فروشنده
At the End of 8th Street
انتهای خیابان هشتم
Killing Mad Dogs
سگ کشی
Jenayat
جنایت
The Girl House
خانه دختر