محصول سال 2008
امتیاز 4.5 از IMDB
گروه سنی PG-13
90 دقیقه
داستان فیلم

در اسطورهٔ ایرانی، زن «زهره» است و «زهره» نگاهبان آتش خانه! یعنی زن به جامعهٔ ایرانی، از تاریخ اسطوره تا واقعیت جاری، به جان ایران، گرما و زندگی داده است. یکی از بارزترین جلوه‌های گرما و زندگی بخشی زن ایرانی، سالهای پایداری ملی در برابر تجاوز دشمنان ایران و ایرانی ست. یعنی سالهای دفاع مقدس! «زخم شانه حوا» روایتگر حماسه سازی، اسطوره پروری و در عین حال زخمهای پیدا و پنهان مادران سترگ ایران زمین در هشت سال دفاع مقدس است و نیز «زخم شانه حوا» می‌کوشد آینه‌ای روشن و شفاف-گرچه کوچک-در برابر روح بزرگ مادرانی باشد، که اگر نبود حماسهٔ مقاومت و البرز پایداری آنها، اکنون مام میهن در چنگال اهریمنان متجاوز، بدترین روزگار خود را سپری می‌کرد!

پیشنهادات مشابه

Wing Mirror
اینه بغل
Ashegy Dar Vaghte Ezafeh
عاشقی در وقت اضافه
Close up
کلوزآپ
Obash
اوباش
Pelekan Marg
پلکان مرگ
Eternal Children
بچه های ابدی
Never
هیهات
I Crave For
دلم می‌خواد
On Avaz Ghamnak
آن آواز غمناک
Death of the Leopard
مرگ پلنگ
Taboo
تابو
The Las Day Of Month
آخرین روز ماه