محصول سال 2017
امتیاز 3.5 از IMDB
گروه سنی PG-13
90 دقیقه
داستان فیلم

این فیلم پیرامون ارتباط و زندگی یک انسان با ببر هیرکانی یا ببر مازندران است که در معرض انقراض قرار گرفته است. فیلم، درصدد القای ارتباط و نوع ارتباط درست انسان با محیط زیست و به خصوص با حیوانات است…

پیشنهادات مشابه

Atal Matal Tootoole
اتل متل توتوله
Soltan
سلطان
Breakfast for two
صبحانه ای برای دو نفر
Me
من
Monte
کوه
Sadde Mabar
سد معبر
5 in the Afternoon
ساعت ۵ عصر
Born in 1987
متولد ۶۵
Please Don't Disturb رایگان
لطفا مزاحم نشوید
Saat Sokhteh
ساعت سوخته
The Agitation
آشفته‌گی
The scent of Joseph s coat
بوی پیراهن یوسف