محصول سال 2010
امتیاز 6.5 از IMDB
گروه سنی G
78 دقیقه
داستان فیلم

گورداله

پیشنهادات مشابه

Beniamin
بنیامین
Nasur
ناسور
The Last Fiction
آخرین داستان
Amin Va Akvan
امین و اکوان
Panj Daraje be Sargh
پنج درجه به شرق
Princess of Rome
شاهزاده روم
Swimming in the Winter
شنا در زمستان
Hassani and the Golden Egg Hen
حسنی و مرغ تخم طلا
Daisy, a Hen Into the Wild
لیفی مرغی در جنگل
Thirteen 59
سیزده 59
Last Fiction: Behind The Scene
آخرین داستان : پشت صحنه
Khorshid Mesr
خورشید مصر