محصول سال 1989
امتیاز 5.2 از IMDB
گروه سنی PG-13
100 دقیقه
داستان فیلم

گروهی راهزن هر سال اهالی روستای ساوالان را غارت می کنند. اهالی روستا به توصیه ی‌ کدخدا عده ای مزدور به رهبری دوربوش خان را به کمک می طلبند تا با راهزن ها مقابله کنند. جوانی به نام سلام نیز به آن ها ملحق می شود. آن ها با استقبال پرشور اهالی ساوالان رو به رو می شوند. به زودی دوربوش خان و گروهش که قصد دارند پیش از راهزن ها اهالی ساوالان را چپاول کنند با مخالفت اهالی رو به رو می شوند. دو گروه راهزن ها و دوربوش خان در صدد برمی آیند تا اهالی ساوالان را گوشمالی سختی بدهند؛ اما سلام اهالی را بسیج می کند تا رو در روی غارتگران بایستند.

پیشنهادات مشابه

Utopia
آرمانشهر
The Girl House
خانه دختر
King's White Horse
اسب سفید پادشاه
O negative
او منفی
Pariya
پریا
‏Let Me Live‏
بگذار زندگی کنم
Me
من
Moje Sevom
موج سوم
Kati va Setareh
کاتی و ستاره
Closer
نزدیکتر
Man az Sepideh Sobh Bizaram
من از سپیده صبح بیزارم
Swear
قسم