محصول سال 2018
امتیاز 3.9 از IMDB
گروه سنی PG-13
84 دقیقه
داستان فیلم

فیلم شرط ازدواج ، دختر و پسری را روایت می کند که پدرانشان شریک بودند ، آنها به گونه ای وصیت کردند که پس از ازدواج هر یک از وراث ، سهم الارث آنها پرداخت شود . عموی پسر که چشم به مال برادرزاده اش دارد وصیت نامه را به گونه ای دستکاری می کند که برادرزاده اش برای دریافت سهم الارث خود مجبور به ازدواج با دختر عمویش شود اما ……

پیشنهادات مشابه

4 Esfahani dar Baghdad
چهار اصفهانی در بغداد
Expectance Girls
دختران انتظار
Reclamation
استرداد
Motad Ejbari
معتاد اجباری
Voice of Silence
حق سکوت
Sadeh Del
ساده دل
Hell hell paradise
دوزخ برزخ بهشت
Pedar Bozorg
پدربزرگ
Ghasedak Roye Shaneh
قاصدک روی شانه
Tomorrow
فردا
Talking with a Shadow
گفتگو با سایه
The Orphanage
یتیم خانه ایران