محصول سال 2004
امتیاز 7.3 از IMDB
گروه سنی PG-13
90 دقیقه
داستان فیلم

آیدا پس از ده سال حبس، عفو می شود و به سراغ پدرش می رود تا تنها دخترش سحر را كه پیش اوست ببیند، اما پدرش می گوید كه ...

پیشنهادات مشابه

Claws in the Dust
پنجه در خاک
HaftSin
هفت‌سین
Nahid
ناهید
Motreb
مطرب
Yek Do Se
یک دو سه
Rain Man
مرد بارانی
Dracula
دراکولا
Parinaaz
پریناز
The Young Lions
شیرهای جوان
Reclamation
استرداد
Unripe Pomegranates
انارهای نارس
Princess of Rome
شاهزاده روم