محصول سال 2007
امتیاز 5.2 از IMDB
گروه سنی PG-13
90 دقیقه
داستان فیلم

این فیلم یکی از آثار سینمای هنر و تجربه می باشد

پیشنهادات مشابه

Subdued
رگ خواب
Leila
لیلا
The Wind Carpet
فرش باد
Everything is Normal
همه چی عادیه
Shirin Ghanari Bod
شیرین قناری بود
4 Esfahani dar Baghdad
چهار اصفهانی در بغداد
My Wretched Days
فیلم روزهای اشفته ی من
Adamakha
آدمک ها
A Hero
قهرمان
The Informer
خبرچین
The Skier
اسکی باز
Sili Shirin
سیلی شیرین