محصول سال 2013
امتیاز 6 از IMDB
گروه سنی PG-13
1 بار این فیلم را پسندیده‌اند
95 دقیقه
داستان فیلم

قتل وحشیانه ی دختر سرهنگ فرازمند ، دو مأمور آگاهی را کنار هم قرار می دهد : سرگرد روانگر ، یک مأمور کم حرف و منطقی و آرام و سرهنگ تدین که مردی ست مغرور ، خشن ، تند و پر حرارت که معروف است به اینکه برای اعتراف گرفتن از مجرمین ، متوسل به زور می شود . تحقیقات این دو برای یافتن قاتل آغاز می گردد و این در حالیست که همه ی مظنونین به شکلی انگیزه ی کافی برای کشتن مقتول را داشته اند …

پیشنهادات مشابه

The Girl House
خانه دختر
The Misunderstanding
سوء تفاهم
About Elly
درباره الی
Mohey
ماحی
Killing Mad Dogs
سگ کشی