محصول سال 2013
امتیاز 6 از IMDB
گروه سنی PG-13
1 بار این فیلم را پسندیده‌اند
95 دقیقه
داستان فیلم

قتل وحشیانه ی دختر سرهنگ فرازمند ، دو مأمور آگاهی را کنار هم قرار می دهد : سرگرد روانگر ، یک مأمور کم حرف و منطقی و آرام و سرهنگ تدین که مردی ست مغرور ، خشن ، تند و پر حرارت که معروف است به اینکه برای اعتراف گرفتن از مجرمین ، متوسل به زور می شود . تحقیقات این دو برای یافتن قاتل آغاز می گردد و این در حالیست که همه ی مظنونین به شکلی انگیزه ی کافی برای کشتن مقتول را داشته اند …

پیشنهادات مشابه

The Informer
خبرچین
Vafa
وفا
Khargioush
خرگیوش
The Gap
شکاف
Coma
کما
Utopia
آرمانشهر
ShotorMorgh
شتر مرغ
Neurasthenia
نوراستنی
Akharin Naghsh
آخرین نقش
Fish Lake
دریاچه ماهی
Taraneh
ترانه
The Young Lions
شیرهای جوان