محصول سال 2013
امتیاز 6 از IMDB
گروه سنی PG-13
95 دقیقه
داستان فیلم

قتل وحشیانه ی دختر سرهنگ فرازمند ، دو مأمور آگاهی را کنار هم قرار می دهد : سرگرد روانگر ، یک مأمور کم حرف و منطقی و آرام و سرهنگ تدین که مردی ست مغرور ، خشن ، تند و پر حرارت که معروف است به اینکه برای اعتراف گرفتن از مجرمین ، متوسل به زور می شود . تحقیقات این دو برای یافتن قاتل آغاز می گردد و این در حالیست که همه ی مظنونین به شکلی انگیزه ی کافی برای کشتن مقتول را داشته اند …

پیشنهادات مشابه

Snake oil
روغن مار
The Wind Carpet
فرش باد
Chanel
شنل
Cheque
چک
Where Are My Shoes?
کفشهایم کو
Aba jan
آباجان
Six and Five
شیش و بش
Cousine Cousin
دخترعمو و پسرعمو
Death of the Leopard
مرگ پلنگ
Khahar Khandeh
خواهرخوانده
Javani
جوانی
The Southside Pickpocket
جیب‌بر خیابان جنوبی