محصول سال 1988
امتیاز 6.6 از IMDB
گروه سنی G
85 دقیقه
داستان فیلم

گلنار با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می کند. روزی به کنار چشمه می رود تا آب بیاورد. باد دستمال آبی او را، که یادگار مادرش است، با خود می برد. گلنار در پی دستمال به جنگل می رود و راه را گم می کند...

پیشنهادات مشابه

Motreb
مطرب
Khargioush
خرگیوش
Mission: Impossible
مأموریت غیرممکن
Octopus1  White forehead
آهوی پیشونی سفید
Devil's Daughter
دختر شیطان
Breath
نفس
Walking on String
راه رفتن روی سیم
Symphony No. 9
سمفونی نهم
Once Upon a Time, Cinema
ناصرالدین شاه آکتور سینما
Sperm Whale Royas Selection
نهنگ عنبر ۲: سلکشن رویا
13 Cats on the Roof
سیزده گربه روی شیروانی
White Forehead 3
پیشونی سفید 3