محصول سال 1999
امتیاز 6 از IMDB
گروه سنی PG-13
79 دقیقه
داستان فیلم

همسر دكتر موحد استاد دانشگاه، وقتی بورس تحصیلی خارج از كشور دریافت می كند، استاد حاضر به همراهی او برای خروج از كشور نمی شود. همین موضوع باعث بروز اختلاف بین آن ها می شود و زن تنها می رود. بعد از چند سال مادر برمی گردد، اما قبل از اینكه بتواند دخترش را ببیند؛ دختر در یك تصادف دچار مرگ مغزی می شود. مادر سعی می كند مقدمات لازم را برای انتقال نیاز به كشوری دیگر را فراهم كند، اما پدر موافقت نكرده و پزشكان هم اینكار را بی فایده می دانند. پزشكان از پدر می خواهند كه با اهداء اعضاء دخترش موافقت كند. سرانجام دكتر موحد بعد از یك كشمكش طولانی با خود و همسرش بالاخره با اهداء اعضاء موافقت می كند.

پیشنهادات مشابه

Bigotry
تعصب
Rainy Seasons
فصل باران های موسمی
Saat Sokhteh
ساعت سوخته
A Signature For Rana
اولین امضا برای رعنا
Yek Bam 2 Hava
یک بام و دو هوا
Actors Studio
کلاس هنرپیشگی
Grohe Alma
گروه آلما
Shab Aval 18 Salegi
شب اول هجده سالگی
Three People on the Line‏
سه نفر روی خط
Asheghy Ba Amal Shaghe
عاشقی با اعمال شاقه
Pedar Bozorg
پدربزرگ
Good Friends
رفقای خوب