محصول سال 2008
امتیاز 7.2 از IMDB
گروه سنی PG-13
74 دقیقه
داستان فیلم

داستان دو نصاب ماهواره است که یکی مدعی حضور در جنگ است و دیگری مهندس مخابرات بی‌کاری است که از ناچاری روی پشت‌بام خانه‌ها ماهواره نصب می‌کنند . در جریان نصب ماهواره برای این دو شخصیت در شهر بزرگ تهران اتفاقات جدیدی می‌افتد .

پیشنهادات مشابه

Never
هیهات
Sara and Ayda
سارا و آیدا
The Burnt Matches
کبریت سوخته
Killing Mad Dogs
سگ کشی
On Avaz Ghamnak
آن آواز غمناک
Biganeh
بیگانه
Ideh Asli
ایده اصلی
Goriz az Marg
گریز از مرگ
Please Don't Disturb رایگان
لطفا مزاحم نشوید
Avalanche
بهمن
Gahi Mishavad
گاهی می شود
A Man without a Shadow
مردی بدون سایه