محصول سال 2007
امتیاز 4 از IMDB
گروه سنی PG-13
77 دقیقه
داستان فیلم

نگاهی به زندگی سه خانواده که تقدیر باعث روابطی بین آنها می‌گردد ...

پیشنهادات مشابه

The Sinners
گناهکاران
The Orphanage
یتیم خانه ایران
End of the Service رایگان
پایان خدمت
Sheeple
مغزهای کوچک زنگ زده
Footwork
رقص پا
‏Let Me Live‏
بگذار زندگی کنم
Repression
سرکوب
Ashghal Haye Doost Dashtani
آشغال های دوست داشتنی
Never
هیهات
Orange Suit
نارنجی پوش
Kadoo Zari
کدو زری
ShotorMorgh
شتر مرغ