محصول سال 1993
امتیاز 3.4 از IMDB
گروه سنی PG-13
101 دقیقه
داستان فیلم

«صفدر کوکبی» اهل آبادان، مرد ساده‌ای است که با رؤیای دستیابی به زندگی بهتر تلاش می‌کند. روزی تحت تعقیب عده‌ای ناشناس قرار می‌گیرد. آن‌ها او را پس از کتک زدن به نقطه‌ی نامعلومی می‌برند. «صفدر» وقتی به هوش می‌آید خود را در مکان تازه‌ای می‌یابد و می‌بیند که آدم‌ربایان او را با شخصی دیگر اشتباه گرفته‌اند. او سعی می‌کند خود را از دام آن‌ها برهاند. اما راه گریزی نمی‌یابد...

پیشنهادات مشابه

Lantouri
لانتوری
Pilot
پیلوت
Grey
خاکستری
The Lizard
مارمولک
Chanel
شنل
Grohe Alma
گروه آلما
Afson Gole Sorkh
افسون گل سرخ
My Wretched Days
فیلم روزهای اشفته ی من
Ja Be Ja
جابه‌جا
At the End of 8th Street
انتهای خیابان هشتم
Fish Lake
دریاچه ماهی
Bolor Baran
بلور باران