محصول سال 2019
امتیاز 7.5 از IMDB
گروه سنی PG-13
0 قسمت در - 0 فصل
داستان

مستند لذت آشپزی، برنامه آموزش آشپزی توسط گرافیست و آشپز بین المللی، سامان گلریز است..

فصل 1

Lezat Ashpazi Episode 1
قسمت 1
Lezat Ashpazi Episode 2
قسمت 2
Lezat Ashpazi Episode 3
قسمت 3
Lezat Ashpazi Episode 4
قسمت 4
Lezat Ashpazi Episode 5
قسمت 5
Lezat Ashpazi Episode 6
قسمت 6
Lezat Ashpazi Episode 13
قسمت 13
Lezat Ashpazi Episode 14
قسمت 14
Lezat Ashpazi Episode 15
قسمت 15
Lezat Ashpazi Episode 16
قسمت 16
Lezat Ashpazi Episode 17
قسمت 17
Lezat Ashpazi Episode 18
قسمت 18
Lezat Ashpazi Episode 19
قسمت 19
Lezat Ashpazi Episode 20
قسمت 20
Lezat Ashpazi Episode 21
قسمت 21
Lezat Ashpazi Episode 22
قسمت 22
Lezat Ashpazi Episode 23
قسمت 23
Lezat Ashpazi Episode 24
قسمت 24