نمایش تیزر
تیزر مانکن
محصول سال 2019
امتیاز 9.2 از IMDB
گروه سنی PG-13
0 قسمت در - 0 فصل
داستان

سریال مانکن روایتگر عشقی پرهیجان است، همانطور که در داستان های معاصر آمده است، عاشق و معشوق می بایست با رنج های بسیاری برای دوام عشق شاعرانه شان روبرو شوند.

فصل 1

Mankan - Episode 01
قسمت 1
Mankan - Episode 02
قسمت 2
Mankan - Episode 03
قسمت 3
Mankan - Episode 04
قسمت 4
Mankan - Episode 05
قسمت 5
Mankan - Episode 06
قسمت 6
Mankan - Episode 07
قسمت 7
Mankan - Episode 08
قسمت 8
Mankan - Episode 09
قسمت 9
Mankan - Episode 10
قسمت 10
Mankan - Episode 11
قسمت 11
Mankan - Episode 12
قسمت 12
Mankan - Episode 13
قسمت 13
Mankan - Episode 14
قسمت 14
Mankan - Episode 15
قسمت 15
Mankan - Episode 16
قسمت 16
Mankan - Episode 17
قسمت 17
Mankan - Episode 18
قسمت 18
Mankan - Episode 19
قسمت 19
Mankan - Episode 20
قسمت 20
Mankan - Episode 21
قسمت 21
Mankan - Episode 22
قسمت 22
Mankan - Episode 23
قسمت 23
Mankan - Episode 24
قسمت 24
Mankan - Episode 25
قسمت 25
Mankan - Episode 26
قسمت 26
Mankan - Backstage
قسمت 27